Over ons

Catharina Davidse

Catharina Davidse is boekhouder (MBA), met als achtergrond hoofd financiële administratie van een grote zendingsorganisatie. Zij heeft ervaring met administraties in binnen- en buitenland, is bekend met CBF-eisen en heeft een algemene kennis van de goede doelensector.

De heer F. Piersma is voor advies en bij drukte op de achtergrond beschikbaar. Hij heeft jarenlange ervaring met vele soorten administraties. Daarnaast werken enkele mensen mee rondom het programma of leveren hand- en spandiensten.

Referenties

Wycliffe Bijbelvertalers, Driebergen, Drs. R.M.J. Smit, penningmeester :

In de periode van 2002 tot en met medio 2009 heeft mevrouw C. Davidse de administratie verzorgd van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. Dit heeft zij tot tevredenheid van de betreffende leden en de organisatie gedaan. De aanlevering van de stukken voor de jaarrekening gebeurde adequaat. De leden, die in het buitenland hun werk verrichten, hebben met name haar dienstverlenende houding ten aanzien van het verstrekken van informatie en adviezen zeer gewaardeerd.

Ghana Institute of Linguistics, Literacy and Bible Translation, M. Awimbilla, interim Director:

This is to state that Ms Catharina S. Davidse worked for our Institute from August 1994 up till end of December 2001. She was Finance Manager from 1995 up till 1998, which included our press and guest house activities, together with all the language projects. During and after that time she set up and handled the administration for our donor-based Literacy programme for about 30 projects, which worked very well. And she made budgets for language projects and several other projects during the last couple of years, while overseeing the Literacy programme administration. She did a very good job and has good insights in administration. We highly recommend her.

Evangeliegemeente De Oase, Zeist, J.L. Karsten, voorganger:

Van 1985 tot 1990 en van 2004 tot 2007 heeft Ina Davidse ca. 8 jaar de financiën van onze gemeente verzorgd en tot volle tevredenheid. De administratie werd goed bijgehouden en in onze bestuurs- en gemeentevergaderingen hadden we altijd up-to-date informatie over de inkomsten en uitgaven tegen de begroting.

En aanbevolen door:
 • Drs. J.C. van den Berg, directeur SIL Kameroen, lid Wycliffe Bijbelvertalers Nederland;
 • Dr. R. en Drs. L. van den Berg, taalkundigen Papua Nieuw Guinea, Z-Azië, lid Wycliffe;
 • Dr. H. Courtz, taalkundige, lid Wycliffe;
 • Mw. F. van der Haak, MA, taalkundige Z-O Azië, lid Wycliffe, uitgeleend aan SIL Internationaal;
 • Dhr P. en Mw. J. Koen, oprichters en eerste directeur Wycliffe Bijbelvertalers Nederland;
 • Dr. C. Kutsch Lojenga, Internationaal taalkundig consulente, lid Wycliffe;
 • Dhr A.H. Lock MA, taalkundige diverse projecten, lid SIL;
 • Dr. Th. van der Louw, taalkundige, lid Wycliffe;
 • Dhr J. van der Meer, vertaler Papua Nieuw Guinea, lid Wycliffe;
 • Drs. J. Stroo, coördinator projectfinanciering, lid SIL;
 • Ir Ph. Wester, consultant grafische technieken, lid Wycliffe.

DavidAdministraties

Laan​ ​van​ ​Vollenhove​ ​586

3706 AA​ ​Zeist

T: 030-6991450

E: info@davidadministraties.nl

I: www.davidadministraties.nl

Waarom DavidAdministraties?

Wij zijn gespecialiseerd in het doen van administraties voor stichtingen en goede doelen organisaties. Vanzelfsprekend goed geregeld!

Klik voor gratis offerte!